Casa Emma

Casa Emma Natural Beauty係我自己喺意大利Tuscany source嘅一隻有機品牌, Casa Emma係喺Chianti一間家庭式嘅精品酒莊+有機初榨橄欖油生產商, 每年唔會迫自己出酒或橄欖油, 因為佢哋要make sure品質必須達到最高quality先會推出市面, 非常專業而且堅持!! 喺意大利呢一次旅程中, 其實試過好多唔同嘅skincare products, 只係出自Casa Emma嘅Emma Natural Beauty range係impress到我! 喜歡佢哋用上最優質嘅有機紅葡萄&橄欖去造出各樣產品, 效果簡單直接又舒服! 非常高興可以將呢個品牌帶俾大家, enjoy! :)


Casa Emma